top of page

Sikkerhetsregler for klatreparken i Skimore Oslo

 • Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken. 

 • Vær sikker på at du har forstått det som blir gått gjennom på sikkerhetsopplæringen. 

 • Spør om noe er uklart.

 • Det holder ikke at du har gjennomgått sikkerhetsopplæring i en annen klatrepark eller tidligere år. 

 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av en foresatt for å delta på aktiviteter.

 • Booker du for en gruppe, tar du ansvar for å informere øvrige gruppedeltakere om sikkerhetsreglene i Skimore Oslo.

 • Barn under 12 år skal ikke være alene i Skimore Oslo, men må ha med seg en voksen (over 18 år).


Sikringsutstyr

 • Ta aldri av selen i en løype. 

 • Selen skal til enhver tid sitte stramt

 • Er du usikker på om selen sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med en instruktør for kontroll av selen.

 • Har du tatt av deg selen i løpet av besøket må en instruktør enten ta på eller kontrollere selen før du skal klatre igjen. 

 •  Når du beveger deg i løypene/hindrene, skal du ALLTID være sikret.

 • Sikringsutstyret skal kobles på ved starten av løypen og ikke kobles av før man er ute av løypen igjen. 

 • Sikringsutstyret skal behandles pent – husk; det er sikkerhetsutstyr.

Høyde- og aldersbestemmelser for alle de ulike løypene;
Medfølgende voksen regnes som person over 18 år.
 

 • Balder 
  Hovedsakelig for de under 110 cm og med Baldersele (Bambi). 
  Det er påbudt med vårt sikringsutstyr ved klatring i løypen.
  Voksen må følge med barn langs løypen.
  Den voksne trenger da ikke sikringsutstyr selv da løypen går ca. 1 meter over bakken.  
   

 • Vilje, Ask, Embla og Frøya (grønne løyper for de over 110 cm)
  Over 6 år = kan klatre alene, men voksen over 18 år må følge med langs bakken. 
  Under 6 år ALLTID ha med medfølgende klatrende voksen.
  Minst én voksen per
   4 barn. 
  Husk at høydebegrensninger alltid gjelder.
   

 • Frigg (110 cm og høyere)
  Må ha med klatrende voksen dersom barnet er under 12 år. 
  Minst én voksen per 4 barn.
  Barn over 12 år kan klatre alene. 
  Husk at høydebegrensninger alltid gjelder.

 • Sleipner, Loke, Tors hammer og Bifrost (140 cm og høyere) 
  Under 12 år må ha med medfølgende klatrende voksen. 
  Minst én voksen per 4 barn. 
  Husk at høydebegrensninger alltid gjelder.
   

 • Brage rød og Brage svart
  160 cm (eller 140 cm, men da med medfølgende klatrende voksen.)
  Minst én voksen per 4 barn.
  Husk at høydebegrensninger alltid gjelder.
   

 • Tigersprang
  Ingen aldersbegrensning, men minimum 20 kg og maksimum 120 kg.

 

 • Aktiviteter

 •  Les oppslaget ved hver aktivitet/hinder før du setter i gang.

 • Hinder og aktiviteter har høyde- og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.

 • Det er bare tillatt å starte klatring ved begynnelsen av løypen.

 • Vær sikker på at det ikke er noen andre på zip-linen før du kobler på trinsen.

 • Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse.

 •  Ved eventuelle skader, nestenulykker eller feil og mangler på anlegget, skal personalet straks kontaktes.

 • Langt hår bør settes i hestehale for å unngå at det havner i trinsen. 

 •  Man skal følge instruksene fra instruktørene som patruljerer i klatreparken. 

Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Gravide.

 • Personer som veier mer enn 120 kg.

 • Personer med rygg- eller nakkeplager.


Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for:

 • Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer.
   

Ved kjøp av billett til Skimore Oslo, vedgår du å ha lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Skimore Oslos aktiviteter. Du er inneforstått med at dersom sikkerhetsreglene brytes kan dette få alvorlige konsekvenser. Bruk av høydeparken kan medføre risiko som i verste fall kan medføre skade eller død. Du er også inneforstått med at som konsekvens av brutt reglement kan du bortvises fra aktiviteten uten refusjon av billetten. Du som er registrert er over 18 år eller foresatt for person under 18 år. Som foresatt gir du herved ditt barn tillatelse til aktivitetene i Skimore Oslo. Du er selv ansvarlig for å sørge for at en foresatt følger / tar vare på sitt eget barn og kan ikke overlate dette ansvaret til ansatte i Skimore Oslo.

BACK_TO_TOP.png
bottom of page