top of page

 

PERSONVERNSERKLÆRING

 

1 Innledning

AS PARKS med datterselskaper, herunder Skimore AS, TryvannWyller AS, Drammen Skisenter AS, Kongsberg Skisenter AS (Skimore Oslo, Skimore Drammen og Skimore Kongsberg), er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

 

Nedenfor finner du informasjon om hvordan Skimore AS som behandlingsansvarlig håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av appen Skimore, samt bruk og leie av våre øvrige tjenester (skiutleie, skiskole, sykkelutleie, bruk av klatreparker o.l).

 

Denne erklæringen omfatter også Skimores behandling av personopplysninger i de til enhver tid gjeldende partneranlegg som Skimore har inngått samarbeid med.

2 Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor?
 

2.1 Avtaleinngåelse og levering av tjenester

Når du inngår medlemsavtale med oss, eller registrerer deg hos oss for bruk av våre tjenester, innhenter vi personopplysninger fra deg for å fullføre bestillingen din og oppfylle forpliktelsene våre etter avtalen med deg. Disse forpliktelsene vil blant annet bestå i å gi deg tilgang til applikasjonen, identifisere deg som gyldig medlem, gi deg korrekt tilpasset leieutstyr, riktig nivå på skiskole, samt kontakte deg vedrørende forhold som gjelder medlemskapet ditt. I denne sammenheng behandler vi følgende personopplysninger: Navn, e-post, mobilnummer, brukerbilde, fødselsdato, kontoopplysninger, ferdighetsnivå, størrelse og høyde.

 

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (avtale). Dette fordi opplysningene er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg.

 

Hvis bestillingen inkluderer personer som ikke er myndige, samler vi også inn disse opplysningene, forutsatt at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen vil være GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (avtale).

2.2 Registrering av aktivitet

Vi vil kunne behandle informasjon om din besøksaktivitet i anleggene til AS PARKS for å sikre at din bruk er i henhold til det som er avtalt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (berettiget interesse).

 

Videre vil vi kunne behandle informasjon om din kjøp- og besøkshistorikk for å kunne tilpasse hvilke tilbud vi kommuniserer med deg. Fra tid til annen tilbyr vi for eksempel konvertering av gjestepass til medlemskap til en gunstig pris, og vi vil da tilpasse markedsføringen vår ut ifra hvem som har kjøpt et gjestepass. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a) (samtykke).

 

I tillegg vil vi kunne behandle anonymiserte aktivitetsdata til interne forretningsformål, for eksempel for å (i) fordele inntekter mellom konsernselskapene i AS PARKS, (ii) utarbeide rapporter og statistikk som vi kan benytte for å forbedre våre tjenester, samt (iii) annen type analyse som gjennomføres med det formål å gi deg en bedre brukeropplevelse via appen. Denne behandlingen vil så langt det er mulig basere seg på anonymiserte data som ikke kan spores tilbake til deg som person. Denne typen behandling er basert på en interesseavveining, da vi mener at denne behandlingen bidrar til en effektiv drift av selskapet og best mulige betinger og tjenester for våre kunder, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) (berettiget interesse).

 

2.3 Markedsføring til eksisterende kunder og medlemmer

Skimore tilstreber at våre medlemmer og kunder skal få oppdatert og god informasjon om ulike oppdateringer og andre forhold vi mener er relevante for at våre kunder og medlemmer skal nyte godt av tjenestene vi tilbyr. Fra tid til annen vil vi derfor sende ut nyhetsbrev og annen relevant informasjon til alle våre kunder, enten via epost, pushvarsler eller SMS. Disse henvendelsene vil kunne inneholde informasjon om produkter og tilbud som er relevant i forbindelse med ditt medlemskap eller den tjenesten du har kjøpt.

 

Denne typen markedsføring sendes uten forutgående samtykke til eksisterende kunder og medlemmer. Kommunikasjonen vil bli sendt til den kontaktadressen du har oppgitt i forbindelse med inngåelse av medlemskapet. Markedsføringen baserer seg på et eksisterende kundeforhold, jf. markedsføringsloven § 15 (3), og er basert på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). I de tilfeller du ikke er eksisterende kunde og medlem hos Skimore, vil slik markedsføring beskrevet over basere seg på markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a) (samtykke).

 

Dersom du har samtykket til dette, vil vi også kunne sende deg elektronisk markedsføring og nyhetsbrev som inneholder informasjon om produkter og tjenester fra selskaper i samme konsern som Skimore, eller om produkter og tjenester fra våre kommersielle partnere. Grunnlaget for denne typen markedsføring er hjemlet i markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a) (samtykke).

2.4 Besøk på våre nettsider – Loggdata og Informasjonskapsler (Cookies)

Når du besøker vår tjeneste eller våre nettsider, samler vi inn informasjon som nettleseren sender til oss. Det kalles loggdata. Denne loggdataen kan inneholde informasjon som; datamaskinens IP-adresse (Internet Protocol), Geo lokasjon, nettleserversjon, hvilke sider av vår tjeneste du besøkte, tidspunkt og dato for besøket, tiden som ble brukt på disse sidene og annen statistikk.

 

Informasjonskapsler (såkalte "cookies") er filer med en liten mengde data, som vanligvis brukes som en anonym unik identifikator. Disse sendes til nettleseren din fra nettstedet du besøker, og lagres på datamaskinens harddisk.

 

Vår nettside bruker disse «informasjonskapslene» til innsamling av informasjon og for å forbedre brukeropplevelsen på vår tjeneste. Vårt formål med denne bruken av informasjonskapsler er å få innsikt om brukerinteraksjoner på vår hjemmeside, gjennom anonym rapportering, måling og statistikk. Opplysningene som behandles i denne forbindelse er Cookie-ID, type enhet, type nettleser og IP-adresse.

 

Du har muligheten til å slette disse informasjonskapslene i nettleseren din, etter at en informasjonskapsel sendes til datamaskinen. Hvis du velger å nekte våre cookies, kan du gå glipp av gode brukeropplevelser og ikke kunne bruke enkelte deler av vår tjeneste.

 

Vår bruk av cookies vil være basert på GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke).


3 Deling av personopplysninger

For å kunne gjennomføre bestillingen din hos oss, kan vi ha behov for å dele personopplysningene dine med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi deler kun personopplysninger med disse i den grad det er nødvendig for at de skal kunne fullføre tjenestene sine til deg og oss, og de får bare tilgang til de personopplysningene som er nødvendige.

 

Vi vil også utlevere personopplysninger til andre selskap i samme konsern der dette er nødvendig for interne administrasjonsformål eller det er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (legitim interesse).

 

Vi benytter følgende underleverandører og enkeltpersoner for å:

 

 • bistå våre tjenester; Google Tag Manager, Google Analytics.

 • levere tjenester og gjennomføre betaling på våre vegne; Skidata, NETS.

 • utføre Service-relaterte tjenester; eller hjelpe oss med å analysere hvordan vår tjeneste brukes eller analysere ytelsen din; MailGun, Firebase, Teletopia.

 • konsernintern administrasjon; AS PARKS med datterselskaper, herunder TryvannWyller AS, Drammen Skisenter AS, Kongsberg Skisenter AS og andre relevante selskaper i konsernet til behandlingsansvarlig.

 

Disse underleverandørene behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser. I samsvar med GDPR artikkel 28 er det inngått databehandleravtaler med alle mottakerne av dine personopplysninger.

 

4 Hvor lenge lagres personopplysningene dine

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen vår eller for å levere øvrige tjenester med deg. Personopplysninger vi ikke lenger har behov for, vil permanent anonymiseres eller på sikkert vis slettes.

 

Når du sier opp medlemskapet hos Skimore, vil personopplysningene dine slettes etter 2 år, eller når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.

 Visse opplysninger må også lagres i en bestemt angitt periode i henhold til norsk lov. Denne perioden avhenger av typen informasjon og hvorfor den skal lagres:

 • Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare transaksjonsdata i fem år.

 • Foreldelsesloven gjør at vi må oppbevare visse personopplysninger om ditt kundeforhold.

 

5 Dine rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:

 

 • Retten til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine. Her er det viktig å understreke at i de tilfellene det bes om persondata vil en slik motsettelse føre til at det ikke er mulig å kjøpe eller leie tjenesten. Unntaket er kjøp av «Gjestekort» kort på internett. I dette tilfellet er det mulig å kjøpe kort i kassen uten å oppgi personopplysninger.
   

 • Retten til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.
   

 • Retten til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
   

 • Retten til å korrigere, endre eller oppdatere informasjonen du har gitt oss.
   

 • Retten til å bestride alle slags automatiserte beslutninger vi tar om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig inngripen og som har juridiske konsekvenser (f.eks. kredittsjekk). Vi bruker vanligvis ikke automatisert beslutningstaking, men hvis vi gjør det vil vi informere om det når slike beslutninger tas.

 

6 Hvordan lagrer vi informasjonen din

Informasjonen din lagres i Skimore’s database og Skidata, Wintersteiger (Easy Rent) og Walthard (Skiskole). Alle våre løsninger er også sikret av Cloudfares CDN og alle data her er lagret i Google Cloud, unntatt Wintersteiger og Walthard som lagres lokalt. Det er et begrenset antall serviceadministratorer som har tilgang til denne dataen, og alle har signert en databehandleravtale.

 

7 Slik får du tilgang til og kontrollerer informasjonen

Du kan få tilgang til dine personlige data i Skimore appen under Profil -> Rediger profil.

 

Dersom du har andre spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 5 eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på personvern@skimoreoslo.no. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, i

Norge Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

Oppdatert 1 november 2023

 

BACK_TO_TOP.png
bottom of page