top of page

Angrerettskjema

Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

 

Mottaker: 
Skimore AS, Tryvannsveien 64, 0790 Oslo. 
Skjema sendes elektronisk til support@skimore.no

 

Fyll ut og send inn dette skjemaet dersom du ønsker å gå ifra kjøpet.

 

Er keycard og eller tjeneste benyttet, vil du bli fakturert for bruk ihht gjeldende prisliste.


Angrerett vedrørende kjøp av Medlemskap

Vi viser til våre gjeldende regler om Angrerett under våre generelle medlemsvilkår kap 12:

12. Angrerett:

12.1 Ved kjøp utenfor butikk/fjernsalg [f.eks. via Internett eller telefon) har forbrukere lovfestet rett til å gå fra Medlemsavtalen innen 14 dager etter at Skimore har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, jf. angrerettloven § 20.

 

12.2 Dersom Medlemmet bruker angreretten etter å ha bedt om oppstart av tjenesten, skal han ha ansvar for de rimelige kostnader som oppstår i forbindelse med bruk av tjenesten, jf. angrerettloven § 26. Dette innebærer at dersom Medlemmet ønsker å få tilsendt og benytte seg av heiskortet før utløpet av angrefristen, vil han måtte betale for bruk i henhold til gjeldende prisliste.

 

12.3 Ved kjøp av heiskort og andre varer i fysisk butikk har ikke Medlemmet noen angrerett, jf. Angrerettloven

§1. Dette gjelder også der Medlemsavtalen er inngått i fysisk butikk hos en av Skimore’s anlegg.

 

Angrerett for Gjestepass Ski/Sykkel

 

Ved kjøp utenfor butikk/fjernsalg [f.eks. via app, Internett eller telefon) har forbrukere lovfestet rett til å gå fra kjøpet innen 14 dager etter at Skimore har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, jf. angrerettloven § 20.

 

Ved kjøp av Gjestepass og andre varer i fysisk butikk har ikke kunden noen angrerett, jf. Angrerettloven § 1. 

Dersom kunden har benyttet Gjestepasset (aktivert det i vendekorset) innenfor angrefristen, så opphører angreretten, jf. angrerettloven § 26 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis refusjon for Gjestepass/ Enkelttur ved uforutsett driftsstopp, dårlig vær, strømavbrudd, maskinfeil eller andre forhold utenfor vår kontroll (Force majure).


 

Unntak om angrerett ved booking/leie av kjelke eller klatresele

 

Det er ingen angrerett på booking av klatresele/tid og heller ikke på leie av kjelke/tid jfr. Angrerettlovens §22, 1 ledd bokstav m)

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis refusjon for Gjestepass/ E
nkelttur ved uforutsett driftsstopp, dårlig vær, strømavbrudd, maskinfeil eller andre forhold utenfor vår kontroll (Force majure).

Angrerettsskjema:

Angrerett: Jeg/vi ønsker å gå i fra avtalen om kjøp av:

Takk for innsendingen din!

BACK_TO_TOP.png
bottom of page