top of page

Alpinvettregler

1) Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

 

2) Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær, føreforhold og trafikk.

 

3) Vikeplikt

Den som kommer bakfra har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.

 

4) Forbikjøring og utforkjøring

Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

 

5) Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

 

6) Stopp i nedfarten

Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig

 

7) Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

 

8) Respekter skilt og markeringer

Følg skilting, merking og anvisninger.

 

9) Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

 

10) Identifikasjon

Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å oppgi personalia.

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

BACK_TO_TOP.png
bottom of page